ШКОЛА ПО Български народни хора за любители “Магура“


ПОНЕДЕЛНИК - от 19:15 до 20:15 ч. 2-ро ниво 

СРЯДА - от 17:45 до 18:45 ч. 1-во ниво

ЧЕТВЪРТЪК - от 18:00 до 19:00 ч. 3 -то ниво

ЦЕНА

$12 за едно посещение

$40 месечна карта включва 4 тренировки

$80 три месечна карта, включва 10 тренировки 


РЪКОВОДИТЕЛ: Петя Момчилова