ШКОЛА ПО Български народни хора за любители “Магура“


ПОНЕДЕЛНИК - от 19:15 до 20:15 ч. II-ро ниво 

СРЯДА - от 19:15 до 20:15 ч. I-во ниво

ЦЕНА

$12 за едно посещение

$40 месечна карта включва 4 тренировки

$80 три месечна карта, включва 10 тренировки 


РЪКОВОДИТЕЛ: Ирина Гочева и Анелия Лазарожа

 
public.jpeg